Interiørbilde fra kontoret til NAV AS arkitekter MNAL

NAV A.S ARKITEKTER

Kontoret ble etablert i 1997. Det er lokalisert i Oslo og har en stab bestående av arkitekter og designere. Sivilarkitekt MNAL Per Arne Bjørnstad er firmaets gründer og har hatt funksjonen som faglig leder siden starten.

Kompetansesammensetningen er en blanding av lang og bred erfaring og unge dynamiske krefter. Gjennom spennvidden i personalsammensetningen ivaretas kontorets målsetning om å være en seriøs og faglig kompetent aktør i arkitektmarkedet. Kontorets samlede personale besitter kunnskap og erfaring fra ulike typer prosjekter. Vi har spesialkompetanse innenfor områdene antikvarisk rehabilitering, anlegg for pedagogisk virksomhet og bred erfaring med situasjons- og funksjonsbestemte bygningskonsepter generelt.

Kart med lenke til Hallingsgate 5
Kart med lenke til Hallingsgate 5
Kart med lenke til Hallingsgate 5