Interiørbilde fra kontoret til NAV AS arkitekter MNAL

NAV A.S ARKITEKTER

Kontoret ble etablert i 1997. Det er lokalisert i Oslo og har en stab bestående av arkitekter og designere.

Kompetansesammensetningen er en blanding av lang og bred erfaring og unge dynamiske krefter. Gjennom spennvidden i personalsammensetningen ivaretas kontorets målsetning om å være en seriøs og faglig kompetent aktør i arkitektmarkedet. Kontorets samlede personale besitter kunnskap og erfaring fra ulike typer prosjekter. Vi har spesialkompetanse innenfor områdene antikvarisk rehabilitering, anlegg for pedagogisk virksomhet og bred erfaring med situasjons- og funksjonsbestemte bygningskonsepter generelt.

Kart med lenke til Hallingsgate 5
Kart med lenke til Hallingsgate 5
Kart med lenke til Hallingsgate 5