Eksteriørbilde fra kontoret til NAV AS arkitekter MNAL
"Vi er opptatt av å utnytte naturgitte forutsetninger og ytre påvirkende faktorer i samspill med den enkelte oppgaves egenart, og søker å formgi arkitektur som representerer varige verdier, men med utspring fra vår samtid."